ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

                                        
                                          ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
                                                               -1976-

                                                ΣΩΤΗΡΗΣ  Α.  ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
          ΕΛΕΝΗ  ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ  ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ  ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

                                         ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 29, ΑΘΗΝΑ, 10434
                                         Τ.  210.33.00.460-1   Φ.  210.38.14.619
                              papamihails@dsa.gr, dik-graf@otenet.gr, spapam@otenet.gr


ΠΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΟΦΑΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

                                                                                                                    Αθήνα, 20η Μαρτίου 2012

                                  ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Με το από 24 Οκτωβρίου 2010 Καταστατικό (εταιρική σύμβαση) συστάθηκε η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και έδρα στην Αθήνα. Η εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τη διάταξη της Α.Κ.784, αφής στιγμής ολοκληρώθηκε η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος του Καταστατικού της, τις οποίες προβλέπει η άνω διάταξη της Α.Κ.784. Συνεπώς, η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα, αφής δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε το Καταστατικό της στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με αρ. 6065/4η Απριλίου 2011. Έκτοτε η άνω Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα.

2. Με την από 15η Μαΐου 2011 εταιρική σύμβαση,  τροποποιήθηκε το άνω Καταστατικό, η δε τροποποίηση – κωδικοποίηση δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ.8480/23η Μαΐου 2011.

3. Το υφιστάμενο Καταστατικό Δ.Σ. έχει θητεία διάρκειας 3 ετών «..από τη σύσταση της εταιρείας..», σύμφωνα με το αρ.9 του Καταστατικού, ήτοι η θητεία του λήγει την 4η Απριλίου 2014, κατά τα ανωτέρω (σημείο 1) διαλαμβανόμενα και οπωσδήποτε την 24η Οκτωβρίου 2013, μη δικαιουμένης της Γ.Σ. να μειώσει την άνω θητεία, χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού, η οποία δεν έχει λάβει χώρα.
 
4. Ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν, επισημαίνεται, ότι για την ανάθεση της εταιρικής διαχείρισης, ήτοι δικαίωμα  εκλέγειν εταίρους ως διαχειριστές, έχουν οι εταίροι, οι οποίοι είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι, ήτοι έχουν καταβάλει τις εισφορές αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Καταστατικό.

5. Η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν Δ.Σ. προβλέπεται από τον Κανονισμό  μυστική (αρ.8), ώστε πρέπει να αποφασισθεί ο τρόπος υλοποίησης αυτής, σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας εταίρου στη Γ.Σ. π.χ. συστημένη επιστολή.

6. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι εταίροι, συνεπώς κάθε άλλη διάταξη, όπως η του Εσωτερικού Κανονισμού περί δοκίμων μελών (αρ.34), είναι ανίσχυρη.

7. Δικαίωμα πειθαρχικού ελέγχου των εταίρων έχει μόνον η Γ.Σ., ώστε κάθε άλλη διάταξη είναι ανίσχυρη.

8. Τέλος, το Καταστατικό αλλά και ο Κανονισμός της Εταιρείας εμφανίζει κενά και ασάφειες, ώστε πρέπει σύντομα να αναμορφωθεί.
      
                                                            Σωτήρης Α. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
                                                                      Δικηγόρος

Επτάνησα - Ιόνιο - Ionian islands !

Καλώς όρισες Επτανήσιε!

«Σαν πεθάνω εδώ θάρθω με τα μύρια φαντάσματα, άϋπνα μέσα σε άϋλα γνέφια ή σε ασημοβολής μαϊκά συντέφια τάγια της νύχτας να χαρώ μυστήρια Να ιδώ των ξωτικών τα πανηγύρια, των τελωνιών τα θεότρελλα κέφια, του νεραϊδοχορού ν’ακούσω ντέφια και Σειρήνων τραγούδια ή μαρτύρια. Κι άμα στ’αστερινά τους χρυσαμάξια οι άγγελοι φύγουν και ο ήλιος φέξη πίσω ύμνο στην τετραγάλανη μονάξια, πουλί τ’αγριου γιαλού, θα κελαϊδήσω. Τεχνίτρα η πικροθάλασσα παράξια της λαλησιάς μου θα βαστάη το ίσο» Λ. Μαβίλης

Η Μουσική μας!

Οι επισκέπτες μας