Συνάντηση στην Κέρκυρα για το πρόγραμμα MED Culture

Ο Δήμος Κερκυραίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εδαφική συνεργασία Μεσογειακός χώρος 2007-2013 MED C.U.L.T.UR.E», πραγματοποιεί συνάντηση των εταίρων, η οποία θα λάβει χώρα στις 17 & 18 Ιουνίου, στην αίθουσα της ΚΕΔΗΚ (Φαληράκι). Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μεσογειακές πόλεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO, μεταξύ των οποίων  η Περιφέρεια Campania (Ιταλία) ως επικεφαλής του προγράμματος, ο Δήμος Pisa (Ιταλία), η Επαρχία Ferrara (Ιταλία), o Δήμος Tarragona (Ισπανία), ο Δήμος Ροδίων, η Επαρχία Cordova (Ισπανία) και η Περιφέρεια Murcia (Ισπανία).
Το πρόγραμμα  «C.U.L.UR.E», ακολουθώντας το δίκτυο πόλεων της UNESCO που στοχεύει στην ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει ως αντικείμενο εργασίας στο σχεδιασμό μεθόδων διακρατικής διακυβέρνησης μέσω της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο. Έτσι τίθενται οι βάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών.
Σκοπός του Δήμου Κερκυραίων είναι η ανάδειξη του πολιτισμού της πόλης μας ως πολύτιμου πόρου για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η αναβάθμιση, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών αγαθών μέσα από ειδικές δράσεις θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Επιδίωξη είναι η προβολή του ιδιαίτερου χαρακτήρα των πόλεων του δικτύου, με ταυτόχρονη ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

www.corfupress.com                              Ελένη Κονοφάου

Επτάνησα - Ιόνιο - Ionian islands !

Καλώς όρισες Επτανήσιε!

«Σαν πεθάνω εδώ θάρθω με τα μύρια φαντάσματα, άϋπνα μέσα σε άϋλα γνέφια ή σε ασημοβολής μαϊκά συντέφια τάγια της νύχτας να χαρώ μυστήρια Να ιδώ των ξωτικών τα πανηγύρια, των τελωνιών τα θεότρελλα κέφια, του νεραϊδοχορού ν’ακούσω ντέφια και Σειρήνων τραγούδια ή μαρτύρια. Κι άμα στ’αστερινά τους χρυσαμάξια οι άγγελοι φύγουν και ο ήλιος φέξη πίσω ύμνο στην τετραγάλανη μονάξια, πουλί τ’αγριου γιαλού, θα κελαϊδήσω. Τεχνίτρα η πικροθάλασσα παράξια της λαλησιάς μου θα βαστάη το ίσο» Λ. Μαβίλης

Η Μουσική μας!

Οι επισκέπτες μας