1η Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας 24/10


 Δελτίο Τύπου

Μέλη της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας


Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 1η μας Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΠΕΨΑΣΕ), 3η Σεπτεμβρίου 11, 6ος όροφος, Πλατεία Λαυρίου στο κέντρο της Αθήνας και ώρα 17:30 με θέματα:


1)Επικύρωση του καταστατικού και τυχόν διορθώσεις (παρουσία της Δικηγόρου Μαρίας Λάττα)
2)Προγραμματισμός εκδηλώσεων
3)Λοιπά Θέματα


Στην Γ.Σ. θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν και μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν εντός ή εκτός Ελλάδας, καθώς θα λειτουργήσει μέσω δικτυακού χώρου , ανοιχτή ακρόαση με skype και msn για απευθείας ακρόαση και αποστολή e-mail τα οποία θα γνωστοποιηθούν στους παρευρισκόμενους.


Παρακαλούμε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν μέσω ζωντανής ακρόασης να το δηλώσουν στον κ.Σπύρο Κούρτη (Ιδρυτικό μέλος, υπεύθυνος διαχειριστής του ιστολογίου της ΕΝΩΣΗΣ και της διαδικασίας ζωντανής ακρόασης) με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση

enosi7nisionelladas@gmail.comΕνημερώνουμε ότι η Γ.Σ. θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι στην διάθεση της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.


Προς διευκόλυνσή σας, αναρτούμε την αντιστοίχιση ώρας Ελλάδας με τις υπόλοιπες Χώρες, από τις οποίες επιθυμούν να παρευρεθούν μέσω ζωντανής ακρόασης.


ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: 17:30
ΩΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ:


1) ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΟΝΑΚΟ: 16:30
2)ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ(ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-ΣΙΔΝΕΥ) :01:00π.μ(25/10)
3)ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ: 10:30 π.μ.
4)ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ : 15:30μ.μ.
5)ΗΠΑ (Νέα Υόρκη) : 10:30πμ , ΗΠΑ(Λος Άντζελες) : 07:30π.μ.


Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την λήψη αποφάσεων και την μετέπεια πορεία της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική μορφή με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.


Ευχόμαστε αυτή η συγκέντρωση να είναι η αρχή σημαντικής εξέλιξης των Πολιτιστικών, Ιστορικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων του συνόλου των νησιών του Ιονίου Πελάγους.
Με εκτίμηση
Ένωση Επτανησίων Ελλάδας


Χάρτης πρόσβασης/Access Map :

 English , Italian and French translation follows:---------------------------------------------------
Members of the Hellenic Union of Eptanisians,

We invite you to attend our first General Meeting that will be held on Sunday 24th  of October , 2010 in the hall of the Cultural Center of the Greek ELTA (PEPSASE), 11
Tritis Septemvriou street, 6th Floor, Lauriou Square in downtown Athens at 17:30 to discuss:

1) Ratification of the Constitution and any corrections of it (in the presence of lawyer Maria lattes)
2) Schedule of events
3) Other Issues

In GM will have the opportunity to participate members who will be unable to attend, whether they live outside Athens or abroad, the possibility  through the internet an “open hearing”(video calling or live broadcast) via skype and/or msn for online monitoring  and sending us e-mail which will be presented to attendees.

Those who won’t attend the meeting and wish to participate via internet video calling please  refer  to Mr.Spyros Kourtis (Chief Administrator of  our blog –live broadcast) by email to the address enosi7nisionelladas@gmail.com

The General Meeting will be recorded and be available to the Hellenic Union of Eptanisians.

For your convenience, we present you below  the corresponding  hour of the General Meeting hour in Athens ,  for some countries from which anyone will have the opportunity to attend via a live video call.

General Meeting time : 17:30 Athens
Corresponding hours of:

1) FRANCE-GERMANY-SWITZERLAND-ITALY-SPAIN-NETHERLANDS-MONACO: 16:30
2) AUSTRALIA (Melbourne-Sydney): 01:00 am (25/10)
3) DOMINICAN REPUBLIC- CANADA: 10:30 a.m.
4) UNITED KINGDOM: 15:30
5) USA (New York): 10:30 am, USA (Los Angeles): 7:30 a.m.

Your presence is considered necessary for taking decisions   for the future of the  civil non-profit company with a legal form called HELLENIC UNION OF EPTANISIANS.

We hope that this  meeting will be  the beginning of significant development in cultural, historical and artistic “themes” of all the islands in the Ionian Sea of Greece.


With regards,
Hellenic Union of  Eptanisians -HUE

-------------------------------------------------------

Prima Riunione Generale dell΄ Associazione delle Isole Ionie della GreciaMembri, amici e collaboratori dell΄ Associazione delle Isole Ionie della GreciaVi invitiamo ad assistere alla prima nostra Riunione Generale che avra΄ luogo la Domenica del 24 Ottobre 2010 nell ΄ aula del centro culturale delle Poste Greche (ΠΕΨΑΣΕ) , in via 3 Septemvriou 11, sesto piano, Piazza Lavriou nel centro di Atene e alle 17:30 con questioni:

  1. Convalidamento dello statuto e eventuali correrioni (con la presenza dell΄Avvocato Maria Latta)
  2. Programmazione delle manifestazioni
  3. Altre questioni


Nella Riunione Generale avranno la possibilita di partecipare anche membri (soci) che non possono assistere in Grecia o fuori Grecia, dato che avra luogo (Riuonione) tramite il sito internet, audirione aperta con Skype e MSN per un΄ audirione diretta e invio email le quali verranno annunciate ai partecipanti.

Prehgiamo a tutti quelli che desiderano partecipare tramite audirione viva farlo notare al Signor Spyridon Kourti (uno dei fondatori, responsabile amministratore della pagina web dell΄Αssociatione e anche della procedura dell΄ audirione viva) con un΄ email all΄ indirizzo:

 enosi7nisionelladas@gmail.com (enosiee.blogspot.com)

o
ai numeri di telefono che sono scritti alla pagina web.

Informiamo che la Riunione Generale  sara΄ registrata e sara΄ alla disposizione dell΄Assosiazione delle  Isole  Ionie della Grecia.

Per la vostra agevolazione mettiano l΄ ora corrispondente greca con quella degli altri parsi dai quali desiderano partecipare tramite audirione viva.

ORA GRECA : 17:30
ΟRE DEGLI ALTRI PAEDI:
1)      FRANCIA – GERMANIA – SVIZZERA – ITALIA – SPAGNA – OLLANDA – MONACO 16:30
2)      AUSTRALIA (MELVURNI-SIDNEY) 01:00 (25/10)
3)      REPUBLICA DOMENICANA – CANADA : 10:30
4)      REGNO UNITO 15:00
5)      STATI UNITI (NEW YORK) 10:30, STATI UNITI (LOS ANGELE) : 07:30

La vostra presenza si considera necessaria per la presa di decisioni e il seguente corso della impresa urbana no profit a forma legale
Auguriamo che questa Riunione sia un inizio de uno sviluppo importante dei temi culturali, storici e Artistici di tutte le Isole Ioniche.

Con Stima

Associatione  delle Isole Ionie in Grecia

 --------------------------------------------------


Membres de l’ union des iles ioniennes de Grèce.
Nous vous invitons a assister a notre première réunion générale qui aura lieu dimanche le 24 octobre 2010 dans la salle du centre culturel de la poste grecque (ΠΕΨΑΣΕ), rue 3eme Septembre  no. 11 place de lavriou au centre d’Athènes a 17h30 ayant comme sujets
1)    validation du statut et des corrections possibles (présence de l’avocat Mme Marie Latta)
2)    planification des manifestations
3)    sujets varies
Même les membres en Grèce ou loin du pays qui ne peuvent pas assister auront la possibilité de participer à la réunion générale  comme il y aura audition ouverte a travers de l’Internet via skype ou msn pour une audition directe ou pour l’envoi des emails qui s’annonceront aux personnes présentes.
Ceux qui veulent participer via audition live sont prier de l’annoncer a Mr Spyros Kourtis (gestionnaire responsable du blog de l’union et du procès de l’ audition immédiate) en envoyant un message électronique a l’ adresse ci-dessous
Nous vous informons que la réunion générale sera enregistrée et elle sera dans la disposition de l’Union des iles Ioniennes de Grèce.
Pour votre facilitation on mentionne l’ équivalence de l’ heure entre la Grèce et les autres pays qui souhaitent assister via audition ouverte
GRECE  17h30
1)    France, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, les Pays Bas Monaco : 16h30
2)    Australie (Melbourne, Sydney) : 01.00 a.m. (25/10)
3)    République dominicaine – Canada : 10h30 a.m.
4)    Royaume uni : 15h30
5)    Etats – unis (new York) : 10h30, Etats-Unis (Los Angeles) :07h30

Votre présence sera indispensable pour les décisions et la route suivante de la société civile du caractère non profitable de la forme légale sous le nom de union de l’iles ioniennes de Grèce.
Nous espérons que cette réunion sera le commencement d’une évolution importante des sujets culturel historiques et artistiques des iles ioniennes.


Επτάνησα - Ιόνιο - Ionian islands !

Καλώς όρισες Επτανήσιε!

«Σαν πεθάνω εδώ θάρθω με τα μύρια φαντάσματα, άϋπνα μέσα σε άϋλα γνέφια ή σε ασημοβολής μαϊκά συντέφια τάγια της νύχτας να χαρώ μυστήρια Να ιδώ των ξωτικών τα πανηγύρια, των τελωνιών τα θεότρελλα κέφια, του νεραϊδοχορού ν’ακούσω ντέφια και Σειρήνων τραγούδια ή μαρτύρια. Κι άμα στ’αστερινά τους χρυσαμάξια οι άγγελοι φύγουν και ο ήλιος φέξη πίσω ύμνο στην τετραγάλανη μονάξια, πουλί τ’αγριου γιαλού, θα κελαϊδήσω. Τεχνίτρα η πικροθάλασσα παράξια της λαλησιάς μου θα βαστάη το ίσο» Λ. Μαβίλης

Η Μουσική μας!

Οι επισκέπτες μας