Συνέδριο "Τοπική Κληρονομιά & Ανάπτυξη"

Το «Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας» την 10η , 11η , 12η  Δεκεμβρίου 2010 στο Δημοτικό Ωδείο της Δράμας, συνδιοργάνωσε με τη Νομαρχία και το Επιμελητήριο Δράμας υπό την αιγίδα της περιφέρειας ΑΜΘ, συνέδριο με θέμα : «Τοπική κληρονομιά και ανάπτυξη».
Η κληρονομιά ως έννοια , η οποία περικλείει το φυσικό και πολιτισμικού περιβάλλον, εμπεριέχονται τοπία , ιστορικοί τόποι ,τοποθεσίες και δομημένο περιβάλλον, βιοποικιλία, συλλογές και συνεχιζόμενες πολιτιστικές βιωματικές πρακτικές.
Στο συνέδριο συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Θεσσαλονίκης, καθηγητές εισηγητές από διάφορα πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού, φορείς από διάφορα μέρη της Ελλάδας, τοπικοί σύλλογοι και παράγοντες  δημαρχιακής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και το Διάχωμα (Ίδρυμα για την αναστύλωση  Αρχαίων Θεάτρων).
Επίσης  συμμετείχε  ως καλεσμένος  από το Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας, το μέλος του Δ.Σ. , κ. Βικέντιος Σουέρεφ και εκπρόσωπος της « Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας» στην Κέρκυρα, στον οποίο εδόθη η δυνατότητα ανάπτυξης  του θέματος «Πως θα μπορούσε ο πολιτισμός να συνεισφέρει στην αναπτυξιακή διαδικασία» με αναφορά στα Επτάνησα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιληπτικά ήταν:


Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 (αίθουσα Ωδείου Δράμας)
Ώρα 17:30 έναρξη – χαιρετισμοί – εισαγωγή
Ώρα 18:30 – 20:30 1η ενότητα «Τοπική κληρονομιά και κοινωνική διάσταση»
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010 (αίθουσα Ωδείου Δράμας)
Ώρα 09:00 – 10:40 2η ενότητα «Τοπική κληρονομιά και η αναπτυξιακή της διάσταση»
Ώρα 11:00 – 14:00 3η ενότητα «Τοπική κληρονομιά και διαχείριση»
Ώρα 17:00 – 20:00 4η ενότητα «Πρακτικές αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 Βιωματικά εργαστήρια σε τοπικά αξιοθέατα
Ώρα 08:30 – 14:00 1ο  εργαστήρι διαδρομή: Παγονέρι – Βώλακας – Πύργοι – Πετρούσα και το 2ο  εργαστήρι διαδρομή: Μοναστηράκι – Ξηροπόταμος – Προσοτσάνη – Καλή Βρύση με κοινή κατάληξη την Πετρούσα όπου θα πραγματοποιήθηκε  το κλείσιμο του συνεδρίου με την κατάθεση των συμπερασμάτων.
Ακολουθεί η εισήγηση του κυρίου Σουέρεφ Βικέντιου :
« Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και να αναδείξουμε τους στόχους και τις δράσεις της νεοσύστατης Ένωσής μας.
Είναι μια ευκαιρία για μας να αποκομίσουμε ιδέες και να αποκτήσουμε εμπειρίες για την επίτευξη των στόχων μας, που συνοπτικά είναι η διάσωση, η προώθηση και η διάδοση της ιστορίας, της τέχνης, του πολιτισμού, της μουσικής, της γαστρονομίας, του τουρισμού και της κουλτούρας των κατοίκων των νησιών του Ιονίου Πελάγους.
Στοχεύουμε να επιτελέσουμε το ηθικό χρέος μας για τη διατήρηση και την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων, που μας κληροδοτήθηκαν στα βάθη του χρόνου και προσδιορίζουν τα Εφτάνησα και παράλληλα να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς, για τη διαμόρφωση κοινής επτανησιακής συνείδησης για την προστασία αυτού του πλούτου και την ένταξή του στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του τόπου μας.
Τα Επτάνησα, τόπος μιας σημαντικής ιστορίας και ενός πολιτισμού που διαμορφώθηκε μέσα από τα πολιτισμικά στοιχεία και τις επιρροές πολλών λαών της δύσης έχουν ανάγκη από τη σύνταξη ενός σχεδίου δράσης ώστε να υπάρξει η διασύνδεση των πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων με το ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια αναγκαία διάσταση και μια προοπτική αειφόρου ανάπτυξης.
Επιδιώκουμε όλοι οι κάτοικοι των Ιονίων ευσυνείδητα να καλλιεργήσουν τις ιδέες της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, του κοινού βηματισμού στην πορεία ανάπτυξης προς το μέλλον με παρακαταθήκη το ιστορικό παρελθόν και την πολιτιστική κληρονομιά.
Η εταιρία μας, η ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με νομική προσωπικότητα με έδρα την Αθήνα και παραρτήματα, με εκπροσώπηση (επιτροπές διαχείρισης, αξιοποίησης και προάσπισης) στα Ιόνια νησιά (Κέρκυρα, Παξούς, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κύθηρα) στην υπόλοιπη χώρα μας, στην Ευρώπη και άλλες Χώρες.
Τα 14 μέλη του Δ.Σ. εκπροσωπούν τα επτά νησιά του Ιονίου Πελάγους και συμβάλουν στην προώθηση και ανάδειξη του απαράμιλλου πλούτου τους και στη διάσωση και διάδοση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον τόπο καταγωγής τους, αλλά και όλων των νησιών συνολικά και συλλογικά.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει να δράσει με καθορισμένο έργο που αποφασίζεται συλλογικά και δημοκρατικά και επεξεργάζεται σύμφωνα με τις προτάσεις, τους προβληματισμούς, τις προτεραιότητες και τα αιτήματα που προσλαμβάνονται τόσο από τα ίδια τα μέλη του Δ.Σ., όσο και από τις επιτροπές διαχείρισης, αξιοποίησης και προάσπισης με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
Η αγάπη και η ανάγκη για τη διάσωση, διάδοση και προώθηση της βαριάς κληρονομίας της Κέρκυρας, των Παξών, της Λευκάδας, της Κεφαλληνίας, της Ιθάκης, της Ζακύνθου και των Κυθήρων, δημιουργεί αίσθημα ευθύνης για το Επτανησιακό Σύμφωνο προβολής με κάθε τρόπο, τηρώντας την παράδοση, το ήθος, τις αξίες και τον ζήλο που αρμόζει στους Επτανήσιους.
Επιδιώκουμε μέσα από την κοινή επτανησιακή πολιτιστική κληρονομιά να ενισχύσουμε την αίσθηση των κατοίκων των νησιών ότι ανήκουν σε ένα γεωγραφικό και πολιτιστικό περιβάλλον με βάση κοινά στοιχεία ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και να οικοδομηθούν όροι ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πλήθος Επτανησίων συμπολιτών μας έχει διαπρέψει σε όλη την υφήλιο, μέσα από την τέχνη, την επιστήμη, την πολιτική, την επιχειρηματικότητα και τον εθελοντισμό, στους οποίους στεκόμαστε αρωγοί διάδοσης του έργου τους. Όλοι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τους καλύτερους πρεσβευτές των στοχεύσεών μας και να συμβάλουν με την παρουσία τους και τις γνώσεις τους, στην υλοποίηση και αποπεράτωση του έργου μας για την  Επτανησιακή ανάπτυξη σε όλες τις μορφές της.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο πολιτισμός αυτονόητα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία. Μέσα από την ανάδειξη των κρίσιμων στοιχείων που τον συνθέτουν όχι μόνο αισθητικά ή σε επίπεδο υποδομών, αλλά σε ουσιαστική σχέση με τον παράγοντα άνθρωπο και την ιστορική διαδρομή του στο χώρο. Μπορούμε ως συλλογικότητα με την απαραίτητη τεκμηρίωση και την αναγκαία κοινωνική αναφορά να προωθήσουμε μια νέα αντίληψη για τον πολιτισμό ως δύναμη ανάπτυξης. Για να τον μετατρέψουμε σε σημαντική παραγωγική δύναμη του τόπου μας.
Για να είμαστε αποτελεσματικοί στους στόχους και στις διεκδικήσεις του πολιτιστικού κινήματος θα πρέπει να απαιτήσουμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί:
  • Για την ανάδειξη του πολιτισμού ως κινητήριας παραγωγικής δύναμης, που επιβάλλεται να απελευθερωθεί, να ενισχυθεί και να αποκτήσει εξωστρέφεια και δυναμισμό.
  • Για να υπάρξει διασύνδεση του πολιτισμού και της παραδοσιακής κληρονομιάς μας με την κοινωνία της πληροφορίας.
  • Για να διαμορφωθούν μηχανισμοί προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ώστε να μην απομειωθεί και να παραδοθεί ακέραια στις επόμενες γενιές.
  • Για να υπάρξει η αναγκαία κοινωνικοποίηση στη χρήση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Για να αποτελέσει ο πολιτισμός βασικό συστατικό στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από δράσεις καινοτόμων προγραμμάτων στο τυπικό σύστημα της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Φίλες και φίλοι,
Έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση. Έχουμε τη βούληση. Έχουμε την πίστη στο ωραίο του μεγάλου στόχου. Πρέπει όλοι μαζί με συλλογικότητα και αποφασιστικότητα να συνθέσουμε και να επεκτείνουμε το διαπολιτισμικό διάλογο να αγωνιστούμε για την ενίσχυση των γνώσεων των νέων για την κοινή τοπική πολιτιστική τους κληρονομιά, να επιδιώξουμε την πρόσβαση σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους.
Να συμβάλλουμε όλοι μαζί στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τα στοιχεία του πολιτισμού και της πολιτισμικής κληρονομιάς μας.
Αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο για το μέλλον αυτού του τόπου. Στην πορεία αυτή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Συντονισμένα και οργανωμένα.
Σας ευχαριστώ πολύ.    »
 Φωτογραφικό υλικό :

Βίντεο :

Lili Mahne (Slovenia)
 General Manager of Certificated Project Manager (CPM)

Patrick Lehnes(Germany)
Executive Director of Physical Geography 
University of Freiburg


Ιωάννης Παπουτσής (Ελλάδα) 
Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής
Ανάπτυξης  Ανατολικής ΜακεδονίαςΕπτάνησα - Ιόνιο - Ionian islands !

Καλώς όρισες Επτανήσιε!

«Σαν πεθάνω εδώ θάρθω με τα μύρια φαντάσματα, άϋπνα μέσα σε άϋλα γνέφια ή σε ασημοβολής μαϊκά συντέφια τάγια της νύχτας να χαρώ μυστήρια Να ιδώ των ξωτικών τα πανηγύρια, των τελωνιών τα θεότρελλα κέφια, του νεραϊδοχορού ν’ακούσω ντέφια και Σειρήνων τραγούδια ή μαρτύρια. Κι άμα στ’αστερινά τους χρυσαμάξια οι άγγελοι φύγουν και ο ήλιος φέξη πίσω ύμνο στην τετραγάλανη μονάξια, πουλί τ’αγριου γιαλού, θα κελαϊδήσω. Τεχνίτρα η πικροθάλασσα παράξια της λαλησιάς μου θα βαστάη το ίσο» Λ. Μαβίλης

Η Μουσική μας!

Οι επισκέπτες μας