ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


                                                                                                                     Aθήνα 20/03/2012


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΡΤΗΣ
2.    ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
3.    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
4.    ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ
5.    ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΠΕΡΓΗ
6.    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
7.    ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
8.    NIKOΛΑΟΣ ΛΟΥΤΑΣ
9.    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΑΓΩΝΑ
10. ΜΕΡΟΠΗ ΑΝΝΙΝΟΥ
11. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΣΟΛΥΜΟΣ
12. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΝΙΑΣ
13. ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ
14. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΧΙΟΣ
15. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ
16. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΓΚΑΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Καλούνται εκ νέου όλοι οι εταίροι της αστικής εταιρίας, να παρευρεθούν την Κυριακή 01 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ., στο Μέγαρο του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων (Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα – 7ος όροφ.) σε συνεδρίαση, με θέματα:

1)Τελική έγκριση αιτήσεων νέων μελών (είσοδος νέων εταίρων)
2)Διαγραφή μελών
3)Ανάγνωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
4)Οικονομικός απολογισμός
5)Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Δ.Σ.
6)Ενημέρωση μελών Δ.Σ. περί πορείας ασφαλιστικών μέτρων της Προέδρου κατά της επιβληθείσης  πειθαρχικής ποινής του Ε.Σ. σε αυτήν.
7)Συζήτηση της από14/03/2012 επιστολής του Ε.Σ. προς την Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. (για το θέμα αυτό καλούνται να παρευρίσκονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ε.Σ.).
8)Συζήτηση των θεμάτων των από 18/2 και 3/3/2012 Γεν. Συνελεύσεων
9)Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με την εκλογική διαδικασία οργάνων της Ε.Ε.Ε.
10)Έκτακτη εισφορά μελών Ε.Ε.Ε.

  Τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία διαμένουν εκτός Αθηνών και επιθυμούν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση μέσω ζωντανής σύνδεσης (Office 635 - Lync 2010 ή skype) να το γνωστοποιήσουν  στην Γεν. Γραμματέα έως και την Παρασκευή 30/03/2012.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

  Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ., έχει κληθεί να παρευρίσκεται ο δικηγόρος που γνωμοδοτεί επί των τεθέντων σε αυτόν αιτημάτων, σε ότι αφορά τα με αριθμούς (6),(7),(8) και (9) θέματα.

 Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Δ.Σ., περίπου περί της 13:30, θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση μελών Δ.Σ., μελών Ε.Σ., μελών ταμειακώς τακτοποιημένων και κάθε φίλου της Ε.Ε.Ε. που επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία της Ε.Ε.Ε.


KOINOΠΟΙΗΣΗ

1.Εποπτικό Συμβούλιο
2.Εξουσιοδοτημένος δικηγόρος από το Δ.Σ., ο οποίος γνωμοδότησε για τα
   προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί.
3.Μέλη ταμειακώς τακτοποιημένα της Ε.Ε.Ε.
4.Φίλοι της Ε.Ε.Ε.

    Η Πρόεδρος


Ελένη Κονοφάου

Επτάνησα - Ιόνιο - Ionian islands !

Καλώς όρισες Επτανήσιε!

«Σαν πεθάνω εδώ θάρθω με τα μύρια φαντάσματα, άϋπνα μέσα σε άϋλα γνέφια ή σε ασημοβολής μαϊκά συντέφια τάγια της νύχτας να χαρώ μυστήρια Να ιδώ των ξωτικών τα πανηγύρια, των τελωνιών τα θεότρελλα κέφια, του νεραϊδοχορού ν’ακούσω ντέφια και Σειρήνων τραγούδια ή μαρτύρια. Κι άμα στ’αστερινά τους χρυσαμάξια οι άγγελοι φύγουν και ο ήλιος φέξη πίσω ύμνο στην τετραγάλανη μονάξια, πουλί τ’αγριου γιαλού, θα κελαϊδήσω. Τεχνίτρα η πικροθάλασσα παράξια της λαλησιάς μου θα βαστάη το ίσο» Λ. Μαβίλης

Η Μουσική μας!

Οι επισκέπτες μας